skip to Main Content

Prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D.

Pneumologie

Je absolventkou a dlouholetým učitelem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Má atestaci z vnitřního lékařství, z pneumologie, ftizeologie a alergologie a klinické imunologie, a licenci intervenční bronchologie. Profesorkou v oboru vnitřní lékařství byla jmenována v roce 2015. Po ukončení fakulty nastoupila do Výzkumného ústavu tuberkulózy a respiračních nemocí ve Fakultní nemocnici na Bulovce a posléze se stala na základě výběrového řízení primářkou Ústavu pro léčbu tuberkulózy a respiračních nemocí v Prosečnici. Následně byla jmenována primářkou nově vzniklé Pneumologické kliniky 1. LF UK ve Fakultní Thomayerově nemocnici a od roku 2016 stanula v jejím čele jako přednostka. V roce 2021 se stala na dobu jednoho roku 1. náměstkyní ministra zdravotnictví, a to zejména kvůli pandemii covidu, nyní zůstává externím poradcem Ministerstva zdravotnictví. V tomto roce obhájila podruhé i post předsedy České Pneumologické a ftizeologické společnosti. Je členkou oborové rady postgraduálního doktorského studia imunologie a členkou řady mezinárodních odborných společností zaměřených na imunologii a pneumologii. Předsedá světově největšímu mezinárodního registru idiopatické plicní fibrózy – EMPIRE a zastupuje síť vzácných nemocí- ERN Lung- v ČR. Je také odborným garantem programu časné detekce rakoviny plic v ČR.

Back To Top