skip to Main Content

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Onkologie, urologická prevence

Působí jako přednosta Onkologické kliniky VFN a ÚVN v Praze. V roce 2019 byl jmenován vedoucím Komplexního onkologického centra sdružujícího VFN, Nemocnici na Bulovce a Thomayerovu nemocnici. V říjnu 2019 prof. Petruželka obdržel od prezidenta Miloše Zemana Medaili Za zásluhy I. stupně (za zásluhy o stát v oblasti vědy).

Back To Top