skip to Main Content

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA

Kardiovaskulární prevence

Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy. Docentem vnitřního lékařství byl jmenován v roce 2006 na LF MU Brno. Mezi roky 2001 – 2006 byl předsedou Pracovní skupiny arytmie a trvalé kardiostimulace České kardiologické společnosti. Je členem výboru České kardiologické společnosti a dále také členem Deutsche Kardiologische Gesellschaft (Německo) a Cardiac Electrophysiology Society (USA). V roce 2013 jej prezident republiky Miloš Zeman jmenoval profesorem. Pan profesor Táborský je též předsedou České kardiologické společnosti.

Back To Top