skip to Main Content

prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

Mentální zdraví

Český klinický psycholog, psychoterapeut a profesor lékařské psychologie. Autor nebo spoluautor více než 100 původních vědeckých prací, které ve světě dosáhly téměř 1000 citací (v prestižní vědecké databázi Web of Science 300), dále 15 vědeckých monografií a řady popularizačních článků. Řešitel nebo spoluřešitel celé řady vědeckých i sociálních grantových projektů. Absolvent řady zahraničních stáží. Působí v redakčních radách několika zahraničních odborných časopisů, je zván jako recenzent pro významné vědecké domácí i zahraniční časopisy a grantové agentury. Za svou práci získal několik prestižních ocenění. Působí na 1. lékařské fakultě a University of New York in Prague. Věnuje se též vzdělávání lékařů, soudců a sociálních pracovníků. V roce 2018 se stal prezidentem největšího světového kongresu o ochraně dětí.

Back To Top