skip to Main Content

MUDr. Jana Malinová, Ph.D., MBA

PLS, očkování

Vystudovala 3. Lékařskou Fakultu Univerzity Karlovy. Absolvovala také studium na Prague International Business School a Postgraduální vzdělání v oboru Preventivní medicína. V roce 2007 působila jako primářka Kliniky pracovního a cestovního lékařství ve Fakultní Nemocnici Královské Vinohrady a od roku 2021 zastává post přednostky Pracovního a cestovního lékařství. MUDr. Jana Malinová je též Vedoucí subkatedry Pracovního lékařství v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Podílela se též na tvorbě dvou odborných publikací.

Back To Top