skip to Main Content

MUDr. Soňa Argalácsová, Ph.D.

Onkologie

Od roku 2020 pracuje jako vedoucí lékařka tomoterapie Onkologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze. Je specialistou v oboru Klinická onkologie (2010) a Radiační onkologie (2012). Mezi léty 2018 – 2020 pracovala v pozici lékařky v Bavorsku, kde má plně uznané vzdělání lékaře (Approbation) a specializaci v oboru Radioterapie (Fachärztin für Strahlentherapie (Radioonkologie). Jejím hlavním zájmem je radioterapie a nové metody a techniky v radioterapii, nádory trávící soustavy, nádory hlavy a krku, výzkum v oblasti onkologie a radioterapie a podpůrná a preventivní péče v onkologii.

Back To Top